Wzięci do niewoli

 1. Gąsiorowski Janusz gen. bryg., 4 IX 1939, Siedlec, niewola niemiecka
 2. Janicki Kazimierz płk dypl., 4 IX 1939, pod Złotym Potokiem, niewola niemiecka
 3. Mikołajewski Kazimierz mjr, po 17 IX 1939, brak danych, niewola sowiecka
 4. Noga Alfred ppor. rez., IX 1939, brak danych, niewola niemiecka
 5. Ombach Leopold ppłk dypl., 4 IX 1939, pod Złotym Potokiem, niewola niemiecka
 6. Pawelski Stanisław ppor. rez. mgr, 4 IX 1939, pod Złotym Potokiem, niewola niemiecka
 7. Perkowicz Edward kpt. dypl., IX 1939, brak danych, niewola niemiecka
 8. Piekus Teofil por. rez., po 17 IX 1939, brak danych, niewola sowiecka
 9. Rakowski Michał ppor. rez., IX 1939, brak danych, niewola niemiecka
 10. Sitkowski Jerzy ppor. rez., IX 1939, brak danych, niewola niemiecka
 11. Sulgostowski Roman kpt., IX 1939, brak danych, niewola niemiecka
 12. Wiślicki Józef mjr lek. wet., IX 1939, brak danych, niewola niemiecka
 13. Wodziński Maciej ppor., po 17 IX 1939, brak danych, niewola sowiecka
 14. Wołowiec Stanisław kpt., 4 IX 1939, pod Złotym Potokiem, niewola niemiecka