Tajemniczy krzyż przy drodze z Janowa do Julianki

Mniej więcej w połowie drogi z Janowa do Julianki (DW 793), przy skrzyżowaniu z drogą leśną prowadzącą w kierunku dawnego Folwarku Dziadówki stoi wysoki, smukły metalowy krzyż z betonową podstawą. Jak wiele podobnych przydrożnych krzyży, na pozór wydaje się być zupełnie anonimowy, jednak w rzeczywistości skrywa smutną tajemnicę. Upamiętnia on bowiem miejsce, w którym 3 września 1939 roku w walce z Niemcami poległ por. rez. inż. Stanisław Świecki, dowódca II plutonu 7 kompanii telefonicznej 7 Dywizji Piechoty. Krzyż został postawiony po wojnie przez ojca* Stanisława Świeckiego w miejscu, w którym wcześniej stała stara kapliczka (w pobliżu której poległ por. Świecki). Stanisław Jan Świecki, urodzony w 1910 roku, porucznik rezerwy, inżynier górnictwa, spoczywa w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym na Rakowie w Częstochowie (na tablicy umieszczono inskrypcję informującą, że poległ 3 września 1939 roku pod Janowem).

*Zob. A. Siwiński, Przydrożna kronika ziemi częstochowskiej. Przewodnik rowerowy, t. I, Częstochowa 2009.

autor Adam Kurus