Soboniak Zygmunt

Imię/imiona Zygmunt
Nazwisko Soboniak
Data i miejsce urodzenia 24 V 1911
Stopień wojskowy strzelec
Przydział i/lub funkcja ordynans osobisty szefa służby duszpasterskiej 7 DP
Data i miejsce śmierci
Miejsce pochówku
Data i miejsce zranienia
Data i miejsce zaginięcia
Data i miejsce dostania się do niewoli
Informacje dodatkowe
(ważniejsze odznaczenia i inne)
imiona rodziców: Wincenty i Józefa; Numer Głównej Księgi Ewidencji i Powiatowej Komendy Uzupełnień: 2016/c; w latach 1941-1945 przymusowo zatrudniony w rolnictwie w Gorzupii Dolnej (k. Żagania)