Rode Aleksander

Imię/imiona Aleksander
Nazwisko Rode
Data i miejsce urodzenia 10 XII 1907, Łódź
Stopień wojskowy kapitan
Przydział i/lub funkcja oficer wywiadowczy sztabu 7 DP
Data i miejsce śmierci 26 V 1953, więzienie mokotowskie w Warszawie
Miejsce pochówku nieznane; symboliczny grób znajduje się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Kwaterze “na Łączce”
Data i miejsce zranienia
Data i miejsce zaginięcia
Data i miejsce dostania się do niewoli
Informacje dodatkowe
(ważniejsze odznaczenia i inne)
Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi; po 1945 awansował do stopnia pułkownika; podejrzany o udział w podziemiu antykomunistycznym, 28 stycznia 1953 wyrokiem Najwyższego Sądu Wojskowego skazany na karę śmierci; wyrok wykonano 16 V 1953 w więzieniu mokotowskim w Warszawie