Szefowie służb

Służba uzbrojenia

Szef służby uzbrojenia – kpt. uzbr. Augustyn Lewkowicz

– ordynans osobisty – strz. Stefan Kosela

Referent – ppor. rez. uzbr. inż. Mieczysław Kozarski

– ordynans osobisty – strz. Feliks Kucemba

Personel kancelarii

– plut. Julian Kaźmierski

– plut. Jan Miśta

– kpr. Stefan Turski

– kpr. Ezyle Laski

– st. strz. Zygmunt Czaiński

Służba intendentury

Szef służby intendentury – kpt. int. dypl. Bolesław Grodzicki

– ordynans osobisty – strz. Aron Mitterman

Referent I – kpt. rez. int. Tadeusz Karbowiak

– ordynans osobisty – strz. Adam Fajer

Referent II – por. rez. int. Janusz Łącki

– ordynans osobisty – strz. Izrael Leichter

Referent III – ppor. rez. int. Ryszard Scherner

– ordynans osobisty – st. strz. Piotr Wochnik

Personel kancelarii

– plut. Eugeniusz Sowier

– plut. Mieczysław Skąpica

– kpr. Marian Nabiałek

Woźnica – st. strz. Stefan Kasprzyk

Służba zdrowia

Szef służby zdrowia – mjr dr Tadeusz Wiszniewski

– ordynans osobisty – strz. Franciszek Berg

Referent – por. rez. dr Stanisław Szajnerman

– ordynans osobisty – strz. Herszlik Piaster

Personel kancelarii

– kpr. Henryk Wilczyński

– st. strz. Stanisław Żak

Woźnica – strz. Stanisław Milejski

Służba weterynarii

Szef służby weterynarii – mjr lek. wet. Józef Wiślicki

– ordynans osobisty – strz. Piotr Pijanowski

– luzak – st. strz. Stefan Solak

Personel kancelarii

– kpr. Henryk Guzik

– st. strz. Mojżesz Perec

Służba taborowa

Dowódca taborów – rtm. tab. Feliks Żórawski

– ordynans osobisty – strz. Ausiel Ofner

– luzak – st. strz. Stanisław Zajdler

Oficer dyspozycyjny – ppor. rez. tab. Jan Puławski

– ordynans osobisty – strz. Mordka Lemanowicz

– luzak – strz. Józef Binek

Personel kancelarii

– kpr. Zygmunt Adamczyk

– kpr. Józef Markiewicz

Służba sprawiedliwości

Szef służby sprawiedliwości – kpt. aud. mgr Władysław Danko

Sędzia wojskowy I – por. rez. Alfred Eckersdorf

Sędzia wojskowy II – por. rez. Ostoja-Lniski

Służba duszpasterska

Szef służby duszpasterskiej – mjr st. kpl. ks. Franciszek Karkowski

– ordynans osobisty – strz. Zygmunt Soboniak

– pisarz-organista – st. strz. Wacław Banaszkiewicz

– ministrant – kpr. Józef Milczarek

– woźnica – st. strz. Stanisław Kot

opracował Adam Kurus