Dowództwo i sztab

Dowództwo

Dowódca dywizji – gen. bryg. Janusz Gąsiorowski

– oficer ordynansowy – ppor. rez. Eugeniusz Jung

Dowódca Piechoty Dywizyjnej – płk dypl. Kazimierz Janicki

– oficer sztabu – kpt. Roman Sulgostowski

– oficer sztabu – ppor. rez. mgr Stanisław Pawelski

Dowódca Artylerii Dywizyjnej – ppłk dypl. art. Stanisław Wójtowicz

– oficer sztabu – mjr art. Józef Chrzanowski

Oficer służby wywiadowczej – kpt. adm. Stanisław Wołowiec

– zastępca – por. rez. art. Teofil Piekus

Oficer łączności – kpt. art. Andrzej Borkowski

Dowódca saperów – mjr sap. Jan Szymański

Dowódca łączności – kpt. łączn. Michał Banasiak

– referent – ppor. rez. Tadeusz Rozmanit

Dowódca żandarmerii – por. rez. żand. inż. Tomasz Karski

Sztab

Szef sztabu – ppłk dypl. Leopold Ombach

– oficer operacyjny – kpt. dypl. art. Edward Perkowicz

– oficer informacyjny – kpt. art. Jerzy Marynowski

– pomocnik oficera informacyjnego – kpt. adm. Jan Apoznański

– oficer wywiadowczy – kpt. Aleksander Rode

Kwatermistrz – kpt. dypl. Aleksander Ratuszny

– zastępca kwatermistrza – kpt. Wacław Respondek

– pomocnik kwatermistrza – por. rez. Stefan Rembiszewski

Szef kancelarii dywizyjnej – ppor. rez. Alfred Noga

opracował Adam Kurus