Kompania telefoniczna 7 DP

Obsada personalna na 1 IX 1939

Dowódca kompanii – kpt. Kazimierz Larys

Zastępca dowódcy – por. Józef Wesołowski

Dowódca I plutonu – ppor. rez. Eugeniusz Jasiński

Dowódca II plutonu – por. rez. inż. Stanisław Świecki

Dowódca III plutonu – ppor. rez. Franciszek Soń

opracował Adam Kurus