7 bateria artylerii przeciwlotniczej

Fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

7 bateria artylerii przeciwlotniczej* (bateria motorowa typ A) dla 7 DP została zmobilizowana w dniach 24 i 25 sierpnia 1939 roku w koszarach na Kopcu Kościuszki w Krakowie przez 5 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej. Dowódcą baterii został kpt. Stanisław Marczak – dowódca pokojowej 1 baterii 5 DAPlot. Zmobilizowana bateria liczyła 6 oficerów oraz 163 podoficerów i szeregowych, a na jej uzbrojeniu i wyposażeniu znalazły się m.in.: 4 działa przeciwlotnicze 40 mm wz. 36 Bofors, 8 lekkich karabinów maszynowych wz. 08/15, dalmierz stereoskopowy 1,5 m wz. K3, 5 radiostacji N2/S, 8 ciągników gąsienicowych C2P, 35 samochodów osobowych, specjalnych i ciężarowych oraz 3 motocykle (razem 46 pojazdów mechanicznych). Następnie jak wspomina oficer zwiadowczy 7 baplot, ppor. Klemens Wesołowski: (…) 24 i 25.VIII.1939 mobilizacja baterii w Krakowie, (…) stan moralny i fizyczny baterii bardzo dobry – zuchowaty. Po mobilizacji bateria wykonała marsz nocny z 25 na 26 sierpnia z Krakowa do Częstochowy. Po zameldowaniu się w sztabie 7 DP, dowódca baterii otrzymał zadanie zorganizowania opl czynnej miasta Częstochowa. (…) 26.VIII. – 31.VIII – plutony na stanowiskach ogniowych(…). W związku z otrzymanym zadaniem, w dniach od 26 sierpnia do 1 września, bateria podlegała Komendantowi OPL miasta Częstochowy.**

 

Obsada personalna na 1 IX 1939

Dowódca baterii – kpt. Stanisław Marczak

Oficer zwiadowczy – ppor. Klemens Wesołowski

I pluton

Dowódca plutonu – ogn. pchor. rez. Kazimierz Maciejczyk

II pluton

Dowódca plutonu – ogn. pchor. rez. Rufin Gołąbek

III pluton

Dowódca plutonu – ppor. rez. Henryk Żółciak

IV pluton

Dowódca plutonu – plut. pchor. rez. Antoni Lewkowicz

Pozostali żołnierze (według stopnia)

ppor. rez. Filip Müller (od 8 IX 1939 dowódca I plutonu)

kpr. pchor. rez. Michał Sztyliński

kpr. Mieczysław Chwastek (II pluton)

kpr. Waś

kan. Józef Jaskółka (II pluton)

kan. Dębowski

 

*Właściwa nazwa mobilizacyjna – bateria motorowa artylerii plot. 40 mm typ A nr 7.

**Więcej o mobilizacji 7 baterii artylerii przeciwlotniczej zobacz: A. Kurus, Czołgi na przedmieściach. 7 Dywizja Piechoty w obronie Częstochowy 1 – 3 września 1939 roku, Oświęcim 2015.

opracował Adam Kurus