7 bateria 7 Pułku Artylerii Lekkiej

Fot. ze zbiorów Adama Kurusa

Mobilizacja 7 baterii, którą w planie działań opóźniających dywizji przewidziano dla wsparcia Oddziału Wydzielonego “Lubliniec” (74 Gpp), rozpoczęła się już 15 sierpnia na podstawie otrzymanego rozkazu rozwinięcia się do pełnych etatów wojennych. Zmobilizowana w koszarach 7 Pułku Artylerii Lekkiej na Zaciszu w Częstochowie, w momencie rozpoczęcia mobilizacji niejawnej w dniu 24 sierpnia o godz. 5.00, bateria była już w pełni gotowa do działań. Po otrzymaniu rozkazu o natychmiastowym załadowaniu się na transport kolejowy, o godz. 9.00 kolumna baterii opuściła koszary i po sprawnym załadunku na wojskowej rampie przeładunkowej stacji Stradom, o godz. 11.00 odjechała do Lublińca. Łącznie bateria liczyła 5 oficerów oraz 171 podoficerów i szeregowych. Główne uzbrojenie baterii stanowiły cztery haubice 100 mm wz. 14/19, dwa lekkie karabiny maszynowe wz. 08/15 do obrony bezpośredniej i przeciwlotniczej oraz dwie radiostacje N2/T.*

 

Obsada personalna na 1 IX 1939**

Dowódca baterii – ppor. art. Bogdan Algusiewicz

Oficer zwiadowczy – ppor. rez. Roman Kozubski

Podoficer zwiadowczy – kpr. Trzeszczak

Oficer ogniowy – ppor. rez. Armin Rigo Emmerich Sims

Dowódca I plutonu – ppor. rez. dr Marian Czuma

Dowódca II plutonu – ppor. rez. Antoni Gongor

Prawdopodobnie w baterii (funkcja nieznana) – ppor. rez. Aleksander Pliss***

I działon (wyrwana kartka)

– jezdny środkowy – kan. Błaszczyk

– jezdny przedni – kan. Pielużek

II działon:

– działonowy – bomb. Galiński

– jaszczowy – kpr. rez. Kielski

– celowniczy – kan. Rudnicki

– ładowniczy – kan. Hudoliński

– zamkowy – kan. Chamyszyn

– amunicyjny – kan. Fina

– I wręczyciel – kan. Paluszyński

– II wręczyciel – kan. Blümenstein

– jezdny dyszlowy – kan. Stelmach

– jezdny środkowy – kan. Zombek

– jezdny przedni – kan. Tokarski

– jezdny dyszlowy – kan. Wawrzyńczak

– jezdny środkowy – kan. Gniatkowski

– jezdny przedni – kan. Kowalczuk

III działon

– działonowy – kpr. Kaczmarek

– jaszczowy – bomb. Walasik

– celowniczy – kan. Zajder

– ładowniczy – kan. Mandryk

– zamkowy –kan. Czaplig

– amunicyjny – kan. Porybiński

– I wręczyciel – kan. Szymanowicz

– II wręczyciel – kan. Mroczkowski

– jezdny dyszlowy – kan. Stępień

– jezdny środkowy – kan. Stary

– jezdny przedni – kan. Lesiw

– jezdny dyszlowy – kan. Szyjka

– jezdny środkowy – kan. Dawczyk

– jezdny przedni – kan. Mikitnik

IV działon

– działonowy – bomb. Cierpica

– jaszczowy – bomb. Ślęzak

– celowniczy – kan. Żelkowicz

– ładowniczy – kan. Latos

– zamkowy – kan. Bagiński

– amunicyjny – kan. Sieradzki

– I wręczyciel – kan. Stolarczyk

– II wręczyciel – kan. Kruszyński

– jezdny dyszlowy – kan. Hnatow

– jezdny środkowy – kan. Cisowski

– jezdny przedni – kan. Orańczuk

– jezdny dyszlowy – kan. Butryk

– jezdny środkowy – kan. Prokop

– jezdny przedni – kan. Skrypka

Sekcja OPL baterii (2 x lkm plot)

– dowódca – bomb. Smyczek

– obsługa:

– bomb. Hadryś

– kan. Zieliński

– kan. Miłek

– kan. Jachimowicz

– kan. Kil

– kan. nieczytelne

– wóz pod karabiny maszynowe – kan. nieczytelne

Drużyna gospodarcza:

– ogniomistrz szef baterii – st. ogn. Stanisław Skał

– podoficer gospodarczy – kpr. Bednarek

– kucharze:

– kan. nieczytelne

kan. Kołtun

– woźnica kuchni polowej – kan. Jakubowicz

– podkuwacz – kan. Malec

 

*Więcej o mobilizacji 7 baterii 7 pal zobacz: A. Kurus, Oddział Wydzielony “Lubliniec”. Działania bojowe 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w ramach Oddziału Wydzielonego “Lubliniec” 1 IX 1939, Oświęcim 2018.

**Obsada 7 baterii 7 pal (niepełna) ustalona na podstawie fragmentów oryginalnego notatnika dowódcy baterii, ppor. Bogdana Algusiewicza, zachowanego w zbiorach IPiMS w Londynie.

***Ppor. rez. Aleksander Pliss nie figuruje w wykazie zawartym w notatniku dowódcy baterii, jednak należy zaznaczyć, że jest on niepełny ze względu na brak niektórych stron. Ponadto z posiadanych dokumentów archiwalnych wynika jednoznacznie, że ppor. Pliss przeszedł szlak bojowy baterii od Kochcic (k. Lublińca) do Zrębic, gdzie 3 IX 1939 dostał się do niewoli niemieckiej. Nie ulega wątpliwości natomiast, że ppor. Pliss był oficerem III dywizjonu 7 pal i mógł towarzyszyć baterii w walkach pod Lublińcem np. jako dowódca przydzielonego dodatkowo plutonu kolumny amunicyjnej dywizjonu, o którym wspomina ppor. Algusiewicz.

opracował Adam Kurus