7 batalion saperów

Fot. ze zbiorów Jędrzeja Korbala

7 batalion saperów* (typ IIa) dla 7 DP został zmobilizowany w alarmie (w grupie niebieskiej) 31 maja 1939 roku przez Ośrodek Sapersko – Pionierski 7 Dywizji Piechoty w koszarach na Aniołowie w Częstochowie. Termin mobilizacji 1 kompanii batalionu wynosił A+24 (gdzie A to godzina rozpoczęcia mobilizacji alarmowej, a 24 to czas – podany w godzinach – w którym oddział miał osiągnąć gotowość), natomiast reszty batalionu oraz drużyny przeprawowej pionierów piechoty nr 7 A+36**. Batalion w swoim składzie posiadał kompanię zmotoryzowaną (3 kompania), która składała się m.in. z plutonu minerów (trzy patrole minerskie i patrol zawałów leśnych), plutonu transportowo-rozpoznawczego i drużyny techniczno-gospodarczej. Łącznie kompania liczyła 4 oficerów oraz 78 podoficerów i szeregowych, a na jej uzbrojeniu znajdowało się 8 pistoletów, 66 karabinków i 3 ręczne karabiny maszynowe wz. 28. Środki transportu stanowiło 6 samochodów terenowych Polski Fiat 508/III Łazik, 8 samochodów Polski Fiat 508/III Furgon, 4 motocykle Sokół 1000 z koszem, 4 lekkie samochody ciężarowe Polski Fiat 618 Grom oraz 5 samochodów ciężarowych Polski Fiat 621L, razem w kompanii 27 pojazdów mechanicznych (plus 3 przyczepy benzynowe).

 

Obsada personalna na 1 IX 1939

Dowództwo

Dowódca batalionu – mjr sap. Jan Szymański (jednocześnie dowódca saperów dywizyjnych)

Zastępca dowódcy – kpt. Franciszek Stych

Adiutant dowódcy – ppor. Roman Rzeszowski

Oficer materiałowy – kpt. Bolesław Jeżowski

1 kompania

Dowódca kompanii – por. Ryszard Boros

Dowódca I plutonu – por. rez. Jan Fijałkowski

Dowódca II plutonu – ppor. rez. Jerzy Skibiński

2 kompania

Dowódca kompanii – por. Józef Pszenny

Dowódca I plutonu – ppor. rez. inż. Czesław Janicki

Dowódca II plutonu – ppor. rez. Henryk Pęcina

Dowódca III plutonu – ppor. rez. Witold Wojciechowski

3 kompania (zmotoryzowana)

Dowódca kompanii – kpt. Wilhelm Woźniak

Dowódca plutonu minerów – ppor. rez. Antoni Pietrzak

Dowódca plutonu transportowo-rozpoznawczego – ppor. Konstanty Tomaszewicz

1 kompania rezerwowa

Dowódca kompanii – kpt. rez. Ewald Bizanc

2 kompania rezerwowa

Dowódca kompanii – NN

Kolumna saperska

Dowódca kolumny – ppor. rez. Zdzisław Skorupka

Pozostali żołnierze (według stopnia)

ppor. rez. Wincenty Frydel

ppor. rez. Bolesław Hłond

ppor. rez. Feliks Antoni Jankowski

ppor. rez. Edward Konrad Jęśkowiak

ppor. rez. Eugeniusz Kiełducki

ppor. rez. Władysław Kazimierz Jankowski

ppor. rez. Władysław Karol Sokołowski

 

*Właściwa nazwa mobilizacyjna – batalion saperów typ II nr 7.

**Ponadto Ośrodek Sapersko-Pionierski 7 DP zmobilizował dwie rezerwowe kompanie saperów.

opracował Adam Kurus