Oddziały sanitarne

Kolumna samochodów sanitarnych nr 401 zmobilizowana dla 7 DP przez 10 Batalion Pancerny w Łodzi posiadała łącznie 26 pojazdów mechanicznych, w tym 20 samochodów sanitarnych Polski Fiat 621L widocznych na zdjęciu.

Kompania sanitarna nr 401

Dowódca kompanii (naczelny lekarz dywizji) – mjr dr Roman Rettinger

Farmaceuta – kpr. pchor. mgr Czesław Włosiński

Dowódca I plutonu – ppor. lek. Tadeusz Jakubiec

Dowódca III plutonu – ppor. lek. Zygmunt Rojek

Kolumna samochodów sanitarnych nr 401

Dowódca kolumny – por. Bielanik

opracował Adam Kurus