I pluton 26 Eskadry Obserwacyjnej

Dowódca plutonu – por. obs. Leon Wrzeszcz

Szef mechaników – st. majster wojsk. Franciszek Kwadrans

Piloci

– ppor. pil. rez. Mieczysław Pietrzyk

– st. sierż. pil. Adam Baran

– kpr. pil. Franciszek Ciepliński

– kpr. pil. Leon Kubarski

– kpr. pil. Stefan Pliszke

– kpr. pil. Michał Zarębowicz

Obserwatorzy

– por. obs. Aleksander Chełstowski

– por. obs. Władysław Szymik

– ppor. obs. rez. Adam Męciński

opracował Adam Kurus