Mogiły wojenne na cmentarzu parafialnym w Janowie

Na cmentarzu parafialnym w Janowie znajdują się dwie mogiły żołnierzy 7 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego, którzy polegli 3 i 4 września 1939 roku w walce z Niemcami. Według imiennych inskrypcji, w niezależnych mogiłach zlokalizowanych pod zachodnim i wschodnim murem cmentarnym, spoczywa łącznie 13 poległych, w tym czterech oficerów, czterech podoficerów oraz pięciu szeregowych. Wśród wymienionych są: kpt. Wacław Szyćko (ur. 1906, 74 Gpp), ppor. Roman Kasztelowicz (25 pp), ppor. rez. Władysław Bubel (ur. 1912, 25 pp), ppor. rez. mgr Jan Smolarkiewicz (ur. 1912, 7 pal), ogn. Mroczek (7 pal), plut. Józef Ziębik (ur. 1913), kpr. Jan Ignasiak (74 Gpp), kpr. Plebanek (27 pp), szer. Konstanty Głąb, szer. Michał Gronowski (ur. 1920, 25 pp), kan. Stanisław Ryczjowski (7 pal), kan. Czesław Wiaderek (7 pal), szer. Józef Wróbel (ur. 1911, 27 pp). Niestety, w co najmniej kilku przypadkach powyższe informacje wprowadzają w błąd. Wspomniany kpt. Szyćko nie poległ w bitwie pod Janowem, a w czasie omawianych walk został jedynie ranny (pod Złotym Potokiem). Pomimo tego, w następnych dniach września walczył na dalszym szlaku bojowym 74 Gpp, unikając niewoli niemieckiej. Od jesieni 1939 roku zaangażował się w działalność konspiracyjną w strukturach Służby Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej. Aresztowany przez Niemców w maju 1941 roku, po brutalnym śledztwie, został ostatecznie zamordowany w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu 21 września 1942 roku. Z kolei w przypadku ppor. Kasztelowicza, który poległ w czasie walk w Zrębicach, na istniejącej tablicy nagrobnej błędnie zapisano jego nazwisko jako „Kasztelewicz”. Zagadkę stanowi natomiast plut. Józef Ziębik, który jest także wymieniony wśród poległych spoczywających na cmentarzu w Złotym Potoku. Z dużym prawdopodobieństwem można także założyć, że poza wymienionymi z nazwiska, na cmentarzu w Janowie spoczywa bezimiennie znacznie większa liczba polskich żołnierzy poległych w samym Janowie, a także w rejonie Piasku, Czepurki i Śmiertnego Dębu*.

Nazwiska żołnierzy pochowanych w mogile zbiorowej pod zachodnim murem cmentarnym:

 1. ppor. rez. Władysław Bubel
 2. szer. Michał Gronowski
 3. kpr. Jan Ignasiak
 4. ppor. Roman Kasztelowicz (na tablicy pomylone nazwisko; patrz tekst)
 5. ogn. Mroczek
 6. kpr. Plebanek

Nazwiska żołnierzy pochowanych lub wymienionych na mogile zbiorowej pod wschodnim murem cmentarnym**:

 1. szer. Konstanty Głąb
 2. kan. Stanisław Ryczjowski
 3. ppor. rez. mgr Jan Smolarkiewicz
 4. kpt. Wacław Szyćko (nie poległ; patrz tekst)
 5. kan. Czesław Wiaderek
 6. szer. Józef Wróbel
 7. plut. Józef Ziębik (wątpliwość; patrz tekst)

*Podobnie jak w przypadku kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Żurawiu, jedną z niewielu wzmianek w urzędowej dokumentacji archiwalnej dotyczących mogił na cmentarzu w Janowie, jest ta zawarta w piśmie Urzędu Gminy Janów z 19 marca 1976 roku do Wojewódzkiego Zjednoczenia Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Częstochowie, gdzie na przesłane zapytanie urząd gminy informuje, że „na naszym terenie nie ukazały się publikacje dotyczące cmentarzy, kwater i mogił żołnierzy oraz ofiar terroru II wojny światowej. Jednocześnie informuje się, że na cmentarzach parafialnych znajdują się zbiorowe mogiły żołnierzy Ludowego [sic! – przyp. autor] Wojska Polskiego poległych w 1939 roku. Ekshumacje poległych nie były przeprowadzane. Cmentarze parafialne znajdują się w następujących miejscowościach: w Złotym Potoku, Janowie, Żurawiu. (…) Ponadto informuje się, że brak jest dokumentacji dotyczącej poległych żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego.”

**W mogile spoczywa także sześć cywilnych ofiar niemieckich zbrodni wojennych z 1939 roku (Stanisław Czesny, Stanisław Danielecki, Czesław Gaudziński, Feliks Pluta, Julia Szmaciarska, Jan Szmaciarski).

autor Adam Kurus