Lesiak

podpis
Imię/imiona
Nazwisko
Data i miejsce urodzenia
Stopień wojskowy
Przydział i/lub funkcja
Data i miejsce śmierci
Miejsce pochówku
Data i miejsce zranienia
Data i miejsce zaginięcia
Data i miejsce dostania się do niewoli
Informacje dodatkowe
(ważniejsze odznaczenia i inne)