Baran Adam

podpis
Imię/imiona  
Nazwisko  
Data i miejsce urodzenia  
Stopień wojskowy  
Przydział i/lub funkcja  
Data i miejsce śmierci  
Miejsce pochówku  
Data i miejsce zranienia  
Data i miejsce zaginięcia  
Data i miejsce dostania się do niewoli  
Informacje dodatkowe
(ważniejsze odznaczenia i inne)